Výstavba fotovoltaických elektráren, prodej komponentů

Ekologický přínos