+420 777 630 529
Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva II. programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Dne 21.12.2017 spustilo Ministerstvo Průmyslu a Obchodu Operační Program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Cíl výzvy:
Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích.

Podporované aktivity:
Instalace fotovoltaických systémů bez a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu, maximální možný výkon je 1000 kWp.

Cílová skupina:
Malé, střední a velké podniky.
Žadatelem mohou být i firmy vlastněny až ze 100% veřejným sektorem.

Alokované finanční prostředky:
2 miliardy Kč, minimální velikost dotace na jednu žádost je 300 tis. Kč a maximálně 100 mil. Kč.
Výše dotace je do 60% u velkého podniku a 80% u malého podniku.

Datum ukončení fyzické realizace:
do 2 let od přijetí projektu 

pdf-icon-24x24[1].png Výzva II. programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

pdf-icon-24x24[1].png Příloha č.3 – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektu - FVE úspory energie

  

Pro více informací a podporu při zpracování projektu nebo při samotné realizaci elektrárny nám napište přes info@gbc-renesys.eu nebo náš rychlý kontaktní formulář. 

 

Poptejte nás přes náš rychlý kontaktní formulář.