+420 777 630 529
Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

FOTOVOLTAIKA PRO FIRMY

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Cíl výzvy:
Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

Dotace na: 
Podpora fotovoltaických systémů a akumulace energie

Podporované aktivity:
Instalace solárních elektráren a instalace solárních elektráren 
včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku

Cílová skupina:
Malé, střední a velké podniky

Výše dotace:
Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 - 50 mil. Kč. 

Výše dotace se odvozuje od velikosti podniku:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 40 - 80 % prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 - 70 % prokázaných způsobilých výdajů 
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 - 60 % prokázaných způsobilých výdajů 

Termín pro plné žádosti: 
od 13. 1. 2019 do 31. 8. 2020

 

Chtěli byste využít sluneční energii ve Vaší firmě? 

Potřebujete levně řešit stabilitu dodávek elektrické energie?

Volejte 777 630 529 nebo nám napište přes náš rychlý kontaktní formulář .