+420 777 630 529
Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

FOTOVOLTAIKA PRO FIRMY

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Cíl výzvy:
Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

Dotace na: 
Podpora fotovoltaických systémů a akumulace energie

Podporované aktivity:
Instalace solárních elektráren a instalace solárních elektráren 
včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku

Cílová skupina:
Malé, střední a velké podniky

Výše dotace:
Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 - 50 mil. Kč. 

Výše dotace se odvozuje od velikosti podniku:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 40 - 80 % prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 - 70 % prokázaných způsobilých výdajů 
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 - 60 % prokázaných způsobilých výdajů 

Termín pro plné žádosti: 
od 13. 1. 2019 do 31. 8. 2020

Stav výzvy: 
Program je v současné době otevřen

 

Chtěli byste využít sluneční energii ve Vaší firmě? 

Potřebujete levně řešit stabilitu dodávek elektrické energie?

Volejte 777 630 529 nebo nám napište přes náš rychlý kontaktní formulář .