Drobečková navigace

Úvod > Archiv > DOTACE > NZÚ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY 

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • Vlastníci novostaveb

Kolik získáte:

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

 money-bag Dotace 40 000 – 200 000 Kč

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč 

 money-bag Dotace 45 000 Kč

 

Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H):

Jsme držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je nutností pro získání dotace. 

https://novazelenausporam.cz/specialista/12116

 

EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat:

 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz
 • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

money-bag Dotace 30 000 – 60 000 Kč