+420 777 630 529
Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY

Dotaci můžete získat na: 

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií - hybridní elektrárna

Základní informace k dotacím Nová Zelená Úsporám:

Zahájení instalací: po 1.1. 2016
Ukončení příjmu žádostí: do  31.12 2021

Dotace je určena:
Pro majitele nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Základní pravidla:

1.   Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2.   Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

3.   Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Výše podpory:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory

C.3.3

Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35.000 Kč

C.3.4

FV systém bez akumulace elektriktřiny s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55.000 Kč

C.3.5

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70.000 Kč

C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100.000 Kč

C.3.7

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150.000 Kč

Maximální výkon elektrárny nesmí překročit 10 kW. Dotaci můžete získat, i když budete mít licenci na výrobu elektřiny, kdy se nejedná o mikrozdroj se zjednodušenou administrativou ale o výrobnu se smlouvou o připojení. 

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

≥ 50 %

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženému k instalovanému výkonu solárního systému

≥ 80 l.kWp-1

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7:

Sledovaný parametr

C.3.4

C.3.5 C.3.6 C.3.7

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

70 %

70 %

Akumulace přebytků energie do teplé vody

Povinná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

80* l.kWp-1

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

Možná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

-

1,75/1,25 kWh.kWp-1

*popř. minimálně 120 litrů celkem, viz podmínky pro podoblast podpory C.3.4 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

pdf-icon-24x24[1].png Dotace pro rodinné domy - info leták 

 

Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H):
Jsme držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je nutností pro získání dotace.

 

Chtěli byste využít sluneční energii ve Vašem rodinném domě? 

Volejte 777 630 529 nebo nám napište přes náš rychlý kontaktní formulář případně nám zašlete vyplněný dotazník pro vytvoření nabídky