+420 777 630 529
Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Dotaci můžete získat na: 

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií - hybridní elektrárna

Základní informace k dotacím Nová Zelená Úsporám:

Zahájení instalací: po 1.1. 2016
Ukončení příjmu žádostí: do  31.12 2021

Dotace je určena:
Pro majitele nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Základní pravidla:

1.   Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2.   Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

3.   Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Výše podpory:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory

C.3.3

Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35.000 Kč

C.3.4

FV systém bez akumulace elektriktřiny s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55.000 Kč

C.3.5

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70.000 Kč

C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100.000 Kč

C.3.7

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150.000 Kč

Maximální výkon elektrárny nesmí překročit 10 kW. Dotaci můžete získat, i když budete mít licenci na výrobu elektřiny, kdy se nejedná o mikrozdroj se zjednodušenou administrativou ale o výrobnu se smlouvou o připojení. 

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

≥ 50 %

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženému k instalovanému výkonu solárního systému

≥ 80 l.kWp-1

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7:

Sledovaný parametr

C.3.4

C.3.5 C.3.6 C.3.7

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

70 %

70 %

Akumulace přebytků energie do teplé vody

Povinná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

80* l.kWp-1

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

Možná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

-

1,75/1,25 kWh.kWp-1

*popř. minimálně 120 litrů celkem, viz podmínky pro podoblast podpory C.3.4 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

pdf-icon-24x24[1].png Dotace pro rodinné domy - info leták 

 

Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H):
Jsme držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je nutností pro získání dotace.

 

Poptejte nás přes náš rychlý kontaktní formulář