+420 777 630 529
Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaika

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021

Příjem žádostí již zahájen!

FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY

FOTOVOLTAICKÉ SYTÉMY 

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • Vlastníci novostaveb

Kolik získáte:

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

 money-bag Dotace 40 000 – 200 000 Kč

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč 

 money-bag Dotace 45 000 Kč

 

Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H):

Jsme držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je nutností pro získání dotace. 

https://novazelenausporam.cz/specialista/12116

 

EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat:

 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz
 • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

money-bag Dotace 30 000 – 60 000 Kč

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM do konce 2021

FOTOVOLTAIKA PRO RODINNÉ DOMY

Dotaci můžete získat na: 

 • Fotovoltaický ohřev vody
 • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
 • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií - hybridní elektrárna

Základní informace k dotacím Nová Zelená Úsporám:

Zahájení instalací: po 1.1. 2016
Ukončení příjmu žádostí: do  31.12 2021

Dotace je určena:
Pro majitele nebo stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Základní pravidla:

1.   Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2.   Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

3.   Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Výše podpory:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory

C.3.3

Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35.000 Kč

C.3.4

FV systém bez akumulace elektriktřiny s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55.000 Kč

C.3.5

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70.000 Kč

C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100.000 Kč

C.3.7

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150.000 Kč

Maximální výkon elektrárny nesmí překročit 10 kW. Dotaci můžete získat, i když budete mít licenci na výrobu elektřiny, kdy se nejedná o mikrozdroj se zjednodušenou administrativou ale o výrobnu se smlouvou o připojení. 

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

≥ 50 %

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženému k instalovanému výkonu solárního systému

≥ 80 l.kWp-1

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7:

Sledovaný parametr

C.3.4

C.3.5 C.3.6 C.3.7

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

70 %

70 %

Akumulace přebytků energie do teplé vody

Povinná

Možná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

80* l.kWp-1

-

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

Možná

Povinná

Minimální měrná kapacita akumulátorů

-

1,75/1,25 kWh.kWp-1

*popř. minimálně 120 litrů celkem, viz podmínky pro podoblast podpory C.3.4 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

pdf-icon-24x24[1].png Dotace pro rodinné domy - info leták 

 

 

Chtěli byste využít sluneční energii ve Vašem rodinném domě? 

Volejte 777 630 529 nebo nám napište přes náš rychlý kontaktní formulář případně nám zašlete vyplněný dotazník pro vytvoření nabídky